X

Gezondheidszorg is voor onze maatschappij van groot belang. Door alle demografische en politieke ontwikkelingen zien we een stijgende vraag naar huisvesting in de gezondheidssector. Naast de grootschalige (particuliere) klinieken is er tevens een toenemende vraag naar huisvesting door (para-) medische beroepen. Huisvesting voor de gezondheidszorg is dan ook meer dan alleen ziekenhuizen.

Specialisme
MV Vastgoedadvies is op het gebied van de gezondheidszorg met name gespecialiseerd in:

  • huisvesting voor kleine (para-) medische beroepen, zoals fysiotherapeuten, psychologen, etc.
  • huisvesting locaties voor een A-Hoed / Goed.
  • huisvesting voor specialistische woon-/zorgconcepten.

Werkzaamheden
Op het gebied van huisvesting voor de gezondheidszorg voert MV Vastgoeadvies met name de onderstaande werkzaamheden uit:

Misverstand

Het is een misverstand dat medische beroepen altijd in gebouwen met een maatschappelijke bestemming gesitueerd zijn. Steeds vaker vestigen kleine medische beroepsoefenaren zich in kantoorpanden.