X

Van buurthuis tot statige villa of een prachtig raadhuis tot een poppodium. Gemeentelijk vastgoed is al het vastgoed wat een gemeente bezit en/of huurt. Het is een misvatting dat gemeentelijk vastgoed automatisch maatschappelijk vastgoed is. Gemeenten bezitten vaak ook woningen en commercieel vastgoed.

Wet- en regelgeving
MV Vastgoedadvies heeft een jarenlange ervaring op het gebied van gemeentelijk vastgoed. Voor diverse gemeenten voert MV Vastgoedadvies waarderingen uit en adviseert ze ten aanzien van haar portefeuille en eventuele verkoop. Wij zijn bekend met de (Europese) regelgeving alsmede het spanningsveld waarin een gemeente vrijwel altijd in staat als ze beslissingen moet nemen.

Unieke objecten
Veel gemeentelijke objecten zijn uniek. Ze zijn niet eenvoudig te vergelijken met andere soorten gebouwen. Dit komt onder andere door:

  • specifieke huurders;
  • relatie met subsidiabele functies;
  • specifieke vorm en bouw.

Beleid en keuzes
De laatste jaren zijn gemeenten zich steeds meer bewust geworden dat een goed inzicht in haar portefeuille noodzakelijk is. Niet alleen om goed te weten wat de in- en uitgaven zijn, maar ook als basis voor beleid. Beleid bijvoorbeeld ten aanzien van het wel of niet verkopen van gebouwen. Een belangrijke vraag die daarbij speelt is: wat vindt de gemeente tot haar verantwoordelijkheid vallen en hoort daar automatisch een eigendomssituatie bij of kan dit ook middels huur?

Ondanks de professionaliseringsslag ziet MV Vastgoedadvies de worsteling waar veel gemeenten mee te maken hebben. Het politieke klimaat heeft daar zeker invloed op. MV Vastgoedadvies helpt gemeenten graag bij het nemen van de juiste beslissingen ten aanzien van haar vastgoed.

Vaak wordt MV Vastgoedadvies gevraagd om het gemeentelijk vastgoed te taxeren/waarderen. De vraag lijkt vaak eenvoudig, echter de uitwerking is veelal complex. Meer weten? Waarderen gemeentelijk vastgoed/ vastgoedmanagement.

Wat kan MV Vastgoedadvies voor een gemeente betekenen?

  • sparringpartner;
  • makelaar;
  • taxateur;
  • adviseur.