X

Gemeenten worden de laatste jaren steeds kritischer beoordeeld op hun vastgoedbeleid (beleidsmaker) en het inzicht in hun portefeuille (eigenaar/huurder).

Inzicht in de eigen portefeuille
De laatste jaren zijn gemeenten zich steeds meer bewust geworden dat een goed inzicht in haar portefeuille noodzakelijk is. Niet alleen om goed te weten wat de in- en uitgaven zijn, maar ook als basis voor beleid. Beleid bijvoorbeeld ten aanzien van het wel of niet verkopen van gebouwen. Een belangrijke vraag die daarbij speelt is: wat vindt de gemeente onder haar verantwoordelijkheid vallen en hoort daar automatisch een eigendomssituatie bij of kan dit ook middels huur? De te kiezen strategie is afhankelijk van het gemeentelijk beleid, haar visie. MV Vastgoedadvies denkt met de gemeente mee.

MV Vastgoedadvies heeft een jarenlange ervaring op het gebied van gemeentelijk vastgoed. Voor diverse gemeenten voert MV Vastgoedavies onder andere waarderingen uit en adviseert ze ten aanzien van haar portefeuille en eventuele verkoop. Wij zijn bekend met de (Europese) regelgeving, alsmede het spanningsveld waarin een gemeente vrijwel altijd in staat als ze beslissingen moet nemen. Het spanningsveld tussen publiek- en privaatrechtelijk.

Vastgoedbeleid
Het maken van een beleid is een van de kerntaken van de gemeente. Echter, in de praktijk zien wij vaak dat gemeenten worstelen met het huisvestingsbeleid. De crisis heeft het vastgoedlandschap compleet veranderd. Winkels staan langer leeg en winkelruimten worden opgevuld met 'lichte horeca' concepten. Kantoorgebouwen blijven leeg staan en mooie kantoorvilla's worden steeds meer omgebouwd tot woningen. Het zijn logische ontwikkelingen, maar wat doet dat met de leefbaarheid in een dorp of stad? En welke invloed heeft het op de herbestemmingsmogelijkheden van andere gebouwen? Door de leegstand van onder andere kantoren zien wij dat bijvoorbeeld kerken minder aantrekkelijk gevonden worden om te worden herbestemd.

Een andere ontwikkeling ziet MV Vastgoedadvies op het gebied van de ouderenhuisvesting. Bejaardenhuizen komen leeg te staan, wat gaat daarmee gebeuren?

Waar vroeger veel ad hoc beoordeeld werd, vraagt de huidige tijd om inzicht in de ontwikkelingen die van invloed zijn op het gebruik van het vastgoed in een gemeente. MV Vastgoedadvies kan, eventueel in samenwerking met een van onze partners, u als gemeente helpen om dit in kaart te brengen en een integraal advies te geven.

Wat kost het?
Afhankelijk van het type opdracht spreken we vooraf een vaste prijs met onze opdrachtgever af. Of werken we met een vast uurtarief op basis van nacalculatie.

Werken voor gemeenten vraagt om:

  • Kennis van politieke en maatschappelijke verhoudingen.
  • Kennis van wet- en regelgeving
  • Begrip voor de loerende dualiteit.

Enkele voorbeelden van door MV Vastgoedadvies uitgevoerde werkzaamheden zijn:

  • Taxeren van een kantoorgebouw voor zowel maatschappelijke als commerciële aanwending.
  • Adviseren van een gemeente over een voorgenomen aankoop van een kloostercomplex.
  • Waarderen van een viertal rouwlocaties bij begraafplaatsen.
  • Taxeren van een buurthuis ten behoeve van verkoop.
  • Adviseren van een gemeente bij het formuleren van een visie ten aanzien van de toekomst van de monumenten en kerken in haar gemeente.