X

DE VRAAG NAAR KERKGEBOUWEN BLIJFT | NIET ALLE TRANSFORMATIE NODIG

Het ondertekenen van een koopovereenkomst blijft een bijzonder moment. Helemaal wanneer de kerk die wij hebben mogen aankopen voor onze opdrachtgever niet gekocht is door een ontwikkelaar voor het zoveelste woningbouwproject, maar door een ander kerkgenootschap.

Geregeld verschijnt er een artikel in de media waar gesproken wordt over de leegloop van de kerken. Dit beeld herkennen wij zeker. De afgelopen jaren hebben wij door heel Nederland voor diverse kerkgenootschappen kerken verkocht. Alleen er is ook een andere kant.

Het beeld dat vaak geschetst wordt heeft in veel gevallen betrekking op de katholieke en protestante kerken. De evangelische gemeenschappen en gereformeerde kerken zijn geregeld nog groeiende en zoeken een eigen plek. Een plek om samen het geloof te beleven.

Persoonlijk blijf ik het een fascinerende ontwikkeling vinden’. Zegt onze collega Vera Gemmink. ‘Waar voor veel mensen een kerk een kerk is, zie ik toch wel degelijk de verschillen. Aan de bouw van de kerk kan ik vaak al zien welk kerkgenootschap er huist. Doordat veel kerken specifiek gebouwd zijn voor een bepaalde stroming, maakt het bij elkaar brengen van vraag en aanbod soms lastig. Waar in veel ‘klassieke’ kerkgebouwen het orgel een zeer prominente plaats in neemt, merk ik dat kerkgenootschappen die nu zoeken vaak zoeken naar gebouwen met een groot podium voor bijvoorbeeld de band’.

Misschien doordat het beeld dat kerken leeglopen zo sterk is, zien we dat veel gebouwen met een maatschappelijke bestemming eenvoudig een andere bestemming krijgen. Het aantal locaties waar kerkgenootschappen zich met een eigen kerk kunnen vestigen neemt daardoor af. Doordat wij zelf veel kerken verkopen hebben wij ook te maken met locaties die een andere bestemming krijgen. Maar geregeld is een maatschappelijke herbestemming wel mogelijk.

Daarom roepen wij eigenaren van kerkgebouwen en/of gebouwen met een maatschappelijke bestemming op om niet te snel te kiezen voor een transformatieproject. Het idee dat transformatie naar woningbouw altijd meer oplevert dan verkoop in de huidige staat is zeker niet altijd het geval. Gelukkig zien we - net als bij de aankoop van gisteren - ook geregeld dat kerkgenootschappen het gebouw aan andere kerkgenootschappen gunnen. Het idee dat bijvoorbeeld de opkomende kerken beperkte financiële middelen hebben om het gebouw aan te kopen, is in vele gevallen niet het geval. De behoefte aan een eigen plek, zorgt vaak dat er een enorm commitment ontstaat en vele financiële middelen beschikbaar komen.