X

Vastgoed bezitten lijkt leuk en kan leuk zijn, maar voor sommige eigenaren hangt het als een molensteen om de nek. Bijvoorbeeld, doordat er onvoldoende kennis is om goed beheer te plegen, het vermogen vastzit en niet vrij beschikbaar is, het bezit niet meer past bij de core business van de organisatie. Het lijkt verstandig en logisch om het vastgoed te verkopen, maar is dit zo?

Ook voor eigenaren die het bezitten van vastgoed als positief ervaren of het als core business hebben, is het verstandig om even stil te staan en kritisch na te denken of hetgeen ze bezitten nog wel past bij hun doelstelling.

Valkuil(en)

Veelal nemen eigenaren beslissingen omtrent verhuur en/of verkoop te snel. Wanneer een pand niet in de portefeuille past is verkoop voor de hand liggend, maar dat hoeft niet per se te betekenen dat verkoop direct moet plaats vinden.

Helaas zien wij te vaak dat bij het nemen van beslissingen niet of onvoldoende is stilgestaan bij de gevolgen. Verkoop kan direct geld opleveren en/of zorgen voor een lastenverlichting, maar hoe zit dat voor de lange en middellange termijn?

Wellicht een van de belangrijkste valkuilen is dat eigenaren vaak een beslissing nemen kijkend vanuit hun eigen interne organisatie. Echter, voor het maken van een goede beslissing is het van elementair belang dat er ook goed gekeken wordt naar lokale, regionale en landelijke marktontwikkelingen. En niet alleen naar een specifieke marktsegment, maar naar alle sectoren.

Punten van aandacht

Het pallet van zaken dat belangrijk is bij het nemen van een juiste beslissing is divers. Daarom adviseren wij dan ook een uitgebreide SWOT-analyse te maken voor de korte alsook de lange termijn. Enkele zaken die daarbij van invloed zijn, op een rij:

  • Cash flow;
  • Onderhoud;
  • Milieu (investeringen);
  • Belastingen;
  • Marktontwikkelingen;
  • Alternatieve aanwendbaarheid;
  • Etc.

Check voor zowel verhuur als verkoop de volgende zaken:

  • Weet u zeker of er wel/geen asbest in uw pand aanwezig is?
  • Weet u de exacte maatvoering van uw pand?
  • Hebt u een energieprestatiecertificaat?