X

Het positieve effect van herbestemming

Voor omwoners van de leegstaande Theresiakerk in de Haagse wijk Rustenburg-Oostbroek blijft het voorlopig nog even spannend wat er met het gebouw gaat gebeuren. Wordt het beeldbepalende gebouw gesloopt, om zo plaats te maken voor een grote supermarkt of blijft de kerk toch intact en krijgt deze een andere herbestemming, zoals woningbouw, een bibliotheek en studentenhuisvesting of een café? Over het plan voor de realisatie van een grote supermarkt, en de grote verkeers- en bezoekerstoestroom die hiermee gepaard zou gaan, bestaan al maandenlang grote zorgen onder de omwoners. De betrokken bewonersvereniging startte zelfs een petitie om deze plannen tegen te houden. Deze zaak is een goed voorbeeld van de discussie, zorg en onrust die een herbestemming met zich mee kan brengen.

Herbestemming in overleg met omwonenden

Maar er zijn door de jaren heen ook veel andere projecten geweest, waarbij bleek dat er in goed overleg juist ook positieve en succesvolle uitkomsten van herbestemming mogelijk zijn. Neem bijvoorbeeld de Metaal Kathedraal in het Utrechtse De Meern. Deze katholieke kerk werd in 1941 omgebouwd tot een motorzijspannenfabriek. Hoewel de kenmerkende torentjes hierbij verdwenen, bleven de unieke dakbalken uit 1860 in neogotische stijl behouden. Tegenwoordig doet het religieuze gebouw dienst als ‘ecologische culturele broedplaats’.

Een ander voorbeeld is de herbestemming van de Prins Willem Alexanderkazerne in Gouda. In dit gehele traject zijn alle omwonenden nauw betrokken door middel van informatieavonden en inventarisaties van wensen, ideeën en voorkeuren voor het complex en de groenvoorziening eromheen. Uiteindelijk is er een besluit gevormd waarin een groot deel van de partijen zich prima kan vinden.

Een succesvolle herbestemming realiseren

Er spelen allerlei factoren mee in het traject van een herbestemming van (monumentaal) vastgoed waarmee rekening gehouden dient te worden om uiteindelijk tot een vruchtbare uitkomst te komen. Het betrekken van de omgeving is al één essentiële voorwaarde voor een geslaagde herbestemming. Verder valt te denken aan zaken als de betrokken partijen, het verleden en het verhaal van het pand, financiën en het complete proces. Om te leren van voorgaande ervaringen van anderen, kwam het restauratiefonds zelfs met een overzicht van relevante en praktische aandachtspunten en succesfactoren bij herbestemming van monumenten.

Advies en ondersteuning bij herbestemming

Het herbestemmen van kerkgebouwen is vaak complexer dan de herontwikkeling van andere bijzondere en/of monumentale gebouwen. Emotie speelt hierbij een belangrijke rol. Achter de stenen en het cement gaan veel familieverhalen schuil. Vooral in kleine en hechte gemeenschappen speelt deze factor vaak mee en komen alle belangrijke familiaire momenten die in en rondom het gebouw hebben plaatsgevonden tijdens een herbestemming weer naar boven. Daarnaast dient de waarde van zo’n gebouw als landmark niet onderschat te worden. De kerk behoort al eeuwen tot ons straatbeeld en het zou een verlies zijn om deze, vaak artistieke, gebouwen te laten verdwijnen.

Kortom: kerken en andere religieuze gebouwen hebben niet alleen een juridische eigenaar, maar ook een groep emotionele eigenaren, die ook het gevoel willen hebben dat zij gehoord worden en invloed hebben in de plannen voor de herbestemming van ‘hun’ kerk. MV Vastgoedadvies begrijpt de spanning die hierbij kan ontstaan en neemt dit mee in haar werkzaamheden en advies omtrent religieus vastgoed.

Daadkrachtige projectbegeleiding bij herbestemming

Daarbij erkent MV Vastgoedadvies dat voor een geslaagde herontwikkeling van maatschappelijk vastgoed, erfgoed of een kerk daadkrachtige projectbegeleiding onmisbaar is. Vanuit een strategische positie bewaakt en managet MV Vastgoedadvies op belangen overstijgende wijze het traject. MV Vastgoedadvies denkt graag met u mee en begeleid u graag bij de herbestemming van vastgoed, zodat er een succesvolle herbestemming gerealiseerd kan worden en u met een tevreden blik kunt terugkijken op het proces.