X

Succes bij herbestemming van religieus erfgoed

In veel gemeenten is herbestemming van religieus erfgoed de laatste jaren een terugkerend agendapunt. Zo zijn er veel religieuze panden in Nederland, waarvan er steeds minder actief gebruikt worden als gebedshuis. Ons land heeft dan ook al decennialang te maken met ontkerkelijking. Maar wat gebeurt er eigenlijk met een kerkgebouw wanneer deze geen dienst meer doet als kerk? Er zijn diverse mogelijkheden voor herbestemming en bij iedere herbestemming heb je te maken met uiteenlopende belangen van de verschillende betrokken partijen. Hoe krijg je in een herbestemmingsproject nou alle neuzen dezelfde kant op? MV Vastgoedadvies heeft met haar jarenlange ervaring veel verschillende situaties meegemaakt en streeft altijd naar de beste oplossing voor alle betrokken partijen. Een onmisbare en essentiële partij in ieder project is de gemeente. De rol en houding van gemeenten zijn van grote invloed op zowel het traject als het eindresultaat.

Belangrijke succesfactoren bij religieus erfgoed

Met 40 jaar ervaring en met jarenlange actieve deelname in ‘religieus erfgoed denktanks’ van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, heeft MV Vastgoedadvies door de jaren heen veel inzicht en kennis opgebouwd in de aan- en verkoop van religieus vastgoed. Hierdoor weten zij precies wat voor soort problemen zich aan kunnen dienen tijdens dit intensieve proces.

Hun belangrijkste filosofie bij alle zaken rondom religieus vastgoed is dat de aan- en verkoop van (voormalige) religieuze panden, zoals kerkgebouwen, om mensen draait en niet om stenen. De belangen van betrokken buurtbewoners en de kerkgemeenschap staan vaak lijnrecht tegenover die van een projectontwikkelaar. Maar MV Vastgoedadvies focust zich juist op de gemeenschappelijke belangen en werkt zo, met behulp van goede, nette communicatie en respect, naar elkaar toe. Ga met elkaar in gesprek en begin altijd bij het begin is hierbij het devies. Maak een plan waarbij je bedenkt welke stakeholders er betrokken zijn en wie welk belang heeft. Alle betrokkenen zijn het er eigenlijk altijd wel over eens dat de kerk moet blijven bestaan, alleen in welke vorm is vaak onderwerp van discussie.

De essentiële rol van gemeenten

Een gemeente is een belangrijke speler in het gehele proces van herbestemming van religieus erfgoed. Dit brengt grote verantwoordelijkheid, maar ook veel kansen met zich mee. Een gemeente beziet een kerk vanuit sociale en economische perspectieven. Met de juiste begeleiding vanuit de betrokken gemeente kan er in samenwerking met alle partijen nagedacht worden over een duurzame toekomst van één of meerdere kerken, oftewel over de kerkenvisie. De gemeente dient hierbij het goede voorbeeld te stellen in het respecteren van ieders invalshoeken en belangen. Ook kan een gemeente een hoop zorgen wegnemen bij de betrokkenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bezorgdheid van kerkeigenaren over het intact blijven van de kerk, de ongerustheid van erfgoed-organisaties bij de mogelijkheid van eventueel verlies van cultuurhistorische kwaliteit óf de angst van kerkleden en buurtbewoners om vanaf de zijlijn toe te moeten kijken, zonder enige inspraak te hebben in het project.

De grootste valkuil bij herbestemming

Iedereen vindt altijd overal iets van en het is dan ook van groot belang om naar alle mogelijkheden te kijken. Zo is lang niet ieder kerkgebouw, gekeken naar de fysieke eigenschappen, geschikt om als woning te functioneren. Dus soms moet je verder kijken, vinden ze bij MV Vastgoedadvies. Ook hierbij speelt de gemeente een grote rol. Het is essentieel dat een gemeente op tijd anticipeert op de bestaande situatie en ervoor zorgdraagt dat er een compleet beeld gecreëerd wordt van welke kerken er in de gemeente staan en wat er per gebouw mogelijk is. Betrek als gemeente alle partijen tijdig bij een herbestemmingsproject en neem hierbij vooral iedereen serieus. Er is alleen een succesvolle herbestemming te realiseren als wordt erkend dat er veel belanghebbenden zijn met ieder hun eigen plan en visie.

In de praktijk blijkt dat het nog te vaak gebeurt dat projectontwikkelaars aan de slag gaan, hun plan neerleggen bij de gemeente en daarbij totaal niet denken aan de buurtbewoners. MV Vastgoedadvies is van mening dat als je buurtbewoners en kerkgemeenschappen vanaf het begin af aan betrekt bij je ideeën, er tijdens het project minder protest ontstaat bij de gemeente. Hierdoor zorgt deze aanpak ook voor rust aan de kant van de gemeente.

Herbestemming door MV Vastgoed

Door heel Nederland heen helpt MV Vastgoed advieshaar klanten met afgestemde begeleiding op het gebied van religieus erfgoed/religieus vastgoed. Zij kijken hierbij niet alleen naar de zakelijke kant van het verhaal, maar juist naar de emotie. Want kerken kennen ten slotte niet alleen een juridische eigenaar, maar hebben ook emotionele eigenaren. Dit is één van de factoren die het werken met religieus vastgoed zo bijzonder maakt. Met een gezonde dosis religieuze affiniteit voelt MV Vastgoedadvies haarfijn aan met welke interactie en wisselwerking van emoties kerkgenootschappen te maken krijgen op het moment dat er een kerk gesloten wordt. De essentiële rol van de (voormalige) kerkgangers en de buurt wordt bij elke stap meegenomen.

Meer weten over begeleiding bij herbestemming van religieus erfgoed? Neem dan voor meer informatie gerust contact op en maak kennis met de professionele ervaring van MV Vastgoedadvies.