X

Bent u al voorbereid op 2018 en de gewijzigde markt?


Het laatste kwartaal van het jaar staat bij organisaties en bedrijven in het teken van terugkijken, vooruitkijken, plannen en beleid maken.

In dit kwartaal maakt Vera Egging verschillende onderwerpen bespreekbaar met u en probeert zij u te prikkelen om binnen uw eigen organisatie na te gaan hoe met bepaalde thema's wordt omgegaan en wat er verbeterd kan worden.

Deze maand is het thema: Duurzaamheid! Ideologie, noodzaak of cliché?

Ter overdenking
Een duurzaam vastgoedbeleid gaat niet alleen om milieu en stenen. Het gaat ook over mensen, hun toekomst, hun werkgelegenheid, hun leefklimaat, hun financiële situatie.

Wat is duurzaam vastgoedbeleid?
We ontkomen niet meer aan het woord 'duurzaamheid'. Alles moet tegenwoordig aan de standaarden van duurzaamheid voldoen. Maar welke standaarden zijn dat? En bewerkstelligen deze duurzaamheid?

Als ik op internet zoek op het woord duurzaamheid, krijg ik veel 'groene' afbeeldingen te zien. Duurzaamheid lijkt daarmee gelijk te staan aan milieu bewust.

Maar wat is dan milieu bewust?
Duurzaamheid vind ik een fascinerend onderwerp, waar ik veel relaties en opdrachtgevers mee zie worstelen. Want, wat is duurzaamheid? In gesprekken over duurzaamheid in relatie tot vastgoed staan zaken als zonnepanelen, isolatie, energiebesparing, duurzame materialen etc. vaak centraal en in veel gevallen zijn dit ook de ingrediënten voor een duurzaam vastgoedbeleid.

Als ik in dergelijke gesprekken verder inga op de materie en vraag waaruit de duurzaamheid van deze maatregelingen blijkt, krijg ik standaard dezelfde antwoorden. De clichés die we allemaal kennen. Alleen de vraag blijft: ‘Hoe duurzaam zijn deze maatregelingen in de praktijk?'

Voor mij gaat een duurzaam vastgoedbeleid veel verder dan het nemen van de beschreven maatregelingen. Het vraagt om visie. Waarbij milieu, maar ook economische en maatschappelijke aspecten een rol spelen.