X

Taxeren van maatschappelijk vastgoed, een kerk en erfgoederen is specialistisch werk en gaat verder dan het waarderen van stenen. De taxateurs van MV Vastgoedadvies zijn Register Taxateurs en geregistreerd bij VastgoedCert en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs en beschikken over jarenlange ervaring op het gebied van het taxeren van kerken, maatschappelijk vastgoed en erfgoederen.

Taxeren en waarderen
MV Vastgoedadvies wordt vaak gevraagd om een object of kavel te taxeren. De standaard vraag die gesteld wordt door onze opdrachtgever, is: 'wat is de waarde van het object of de kavel'. Het mooie van ons vak is alleen dat 'de waarde' niet bestaat. Er zijn immers verschillende soorten waarden die op hun beurt weer afhankelijk zijn van verschillende factoren. Enkele voorbeelden zijn:

 • marktwaarde;
 • (residuele) grondwaarde;
 • executiewaarde.

Ondanks dat de definities helder zijn, is het taxatiekader bepalend. Als MV Vastgoedadvies bijvoorbeeld gevraagd wordt om een kerk te taxeren ten behoeve van de verkoop ervan, kan het wenselijk zijn om naast de waarde met de huidige bestemming ook te kijken naar de waarde bij toekomstig gebruik. Of dit wenselijk en mogelijk is, wordt bepaald door het taxatiekader.

Specialistische kennis
MV Vastgoedadvies neemt bij het taxeren en het bepalen van de huurwaarde van maatschappelijk vastgoed en/of erfgoederen onder andere de onderstaande zaken in haar afweging mee:

 • Cultuurhistorische waarde.
 • Wet- en regelgeving ten aanzien van de gebruiksdoeleinden waar de gebouwen geschikt voor zijn.
 • Emotionele waarde.
 • Marktconforme huurwaarde.
 • Kennis van de mogelijkheden en onmogelijkheden van dergelijke gebouwen.
 • Alternatieve aanwendingsmogelijkheden.

De mate waarin met de verschillende factoren rekening gehouden wordt, is mede afhankelijk van de gegeven opdracht, het taxatiekader.

Enkele type opdrachtgevers

 • kerkgenootschap;
 • gemeenten;
 • schoolbesturen;
 • zorginstellingen;
 • (particuliere) eigenaren.

Wat kost het?
Elke taxatie is maatwerk. Afhankelijk van de casus doen wij vooraf een prijsopgave op basis van de door ons ingeschatte tijdsinspanning. Dit is veelal een vaste prijs, maar het is ook mogelijk op uurbasis.

Interessante casus

Om een kijkje te geven in het waarderingsproces hebben wij een casus voor het waarderen van gemeentelijk vastgoed uitgewerkt.

Enkele voorbeelden

 • Taxatie ten behoeve van een aankoopbeslissing van een buurtcentrum door een gemeente met tevens een exploitatieanalyse erbij.
 • Taxatie van een kerk ter voorbereiding op een verkoopbeslissing.
 • Huurwaarde bepalen van een tweetal kerken als onderdeel van een uitgebreid huisvestingsadvies met als doel sluiting verkoop van een kerk.
 • Taxatie van een school met een aanvullend advies ten aanzien van de huurwaarde van een marktconforme huurprijs voor buitenschoolse opvang.
 • Huurwaarde bepalen van een gebouw met een maatschappelijke- en kantoorbestemming om bij leegstand marktconform te kunnen verhuren.