X

Voor een goede herontwikkeling, herbestemming van erfgoed, maatschappelijk vastgoed, een kerk of een samenvoegingstraject van verschillende parochies is goede projectbegeleiding elementair. Het bepaalt het succes van het traject.

MV Vastgoedadvies onderkent dat herontwikkelings-, samenvoegings- en herbestemmingstrajecten langlopende trajecten zijn. Het zijn trajecten die met goed projectmanagement niet duur hoeven te worden. Goede projectbegeleiding levert geld op!

Enkele succesfactoren van goede projectbegeleiding

 • heldere vraagstelling;
 • bewaking tijdsplanning;
 • bewaking gemaakte afspraken;
 • empatisch vermogen;
 • helikopterbenadering;
 • juiste mensen op de juiste plaats.

MV Vastgoedadvies is de 'spin in het web', die belangen overstijgend het proces bewaakt en managet. Afhankelijk van de casus betrekken wij bij dergelijke trajecten ook één van onze samenwerkingspartners.

Wat kost het?
Aangezien het vaak om langlopende trajecten gaat, werken wij veelal op uurbasis. Samen met onze opdrachtgever stellen wij de kaders om de ‘kosten’ beheersbaar te houden.

Enkele recente voorbeelden:

 • Herontwikkelingstraject van een oud badhuis.
 • Aanhuur- en vergunningstraject realiseren nieuw concept.
 • Herbestemmingstraject, waarbij een kerkgebouw wordt gesloopt en het gebied wordt ontwikkeld tot woon-/maatschappelijke locatie.
 • Bestemmingsplanprocedure, waarbij de bestemming verruimd moet worden.
 • Verbouwingstraject, waarbij een gebouw gerenoveerd wordt tot een verzamelgebouw.